"จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดราษฎร์สามัคคี กม.๑๐"

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๕ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  พล.ร.ต.อานัน  นิ่มนวล นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (๔ ก.ค.๖๕) โดยจัดกิจกรรมทาสีขอบปูนฐานต้นไม้รอบอุโบสถ วัดราษฎร์สามัคคี กม.๑๐ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  กิจกรรมดังกล่าวได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าวัดราษฎร์สามัคคี กม.๑๐  และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกำลังพลทุกส่วนงานของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ