พลเรือโท กิตติพงศ์ รุมาคม มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564