พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบตู้ความดันลบ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ตู้มูลค่า 27,000 บาท สำหรับใช้ในห้องฉุกเฉิน เพื่อรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564