พลเรือตรี อานัน  นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  เนื่องใน “วันอาภากร” ณ พระตำหนักฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๕