วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกทั่วไป (ห้องตรวจหมายเลข 7) โดยห้องตรวจฯ นี้ เป็นการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารและข้าราชการ รพ.ฯ ร่วมพิธี ณ ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.