บริษัท ศรีราชา ทักโบ๊ต จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 153,900 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบไร้สายพร้อมแท็บเล็ต ให้กลุ่มงานศัลยกรรม โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี  อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566