บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยคุณ เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด เสื้อ PPE จำนวน 525 ชุดให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือเพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564