อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ  บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีนาวาเอกพัลลภ สุภากรณ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567