พล.ร.ต.อานัน  นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด คลินิคโรคอ้วน กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ฯ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคอ้วนให้กับผู้มารับบริการใน รพ.ฯ  ณ ห้องตรวจโรคศัลยกรรม อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อ  19 ม.ค.65