พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พร. ในฐานะผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2564