พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบ ชุดคลุม CPE Gown จำนวน 750 ชุด 
Surgical mask จำนวน 2,000 ชิ้น  จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย พล.ร.ต.หญิงอำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เป็นผู้แทนมอบ ณ โถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 14 ก.ค.64