พระครูวรเวทมุนี (หลวงพ่ออี๋) โดย พระครูทัสนียคุณากร บริจาคเงินจำนวน 370,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษให้กับหอผู้ป่วย โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566