วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 
 พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดโครงการ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา ใต้ร่มพระบารมี ร่วมกันนำสุขภาพดี สู่วิถีประชาชน ในหัวข้อ “การส่งเสริมความรอบรู้ ประชาชนด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมกับกลุ่มงานพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นำโดย น.ท.นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร รอง หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่เขตบริการสาธารณสุข ลูกข่ายของ รพฯ จำนวน 50 คน เกิดความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดภาวะฉุกเฉิน และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ 
กิจกรรมประกอบด้วย  
-การขอความช่วยเหลือจากระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
-การป้องกัน และการปฐมพยาบาล ภาะฉุกเฉิน
-การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการจมน้ำ ,ดำน้ำ,สิ่งแปลกปลอมอุดกั้น, อาการหอบ,งูกัด,และแมลงมีพิษต่างๆ
-การห้ามเลือด,ดามกระดูก,ไฟดูด
-การช่วยเหลือเมื่อเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ,stroke,ชัก,น้ำตาลในเลือดต่ำ ในการนี้ นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ให้เกียรติร่วมกิจกรรม
 ณ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี