คุณอดิศักดิ์ ชุณหรัชพันธุ์ มอบเงินจำนวน 200,000บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้แทนมอบ และนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้ามูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อ 6 สิงหาคม 2564