วันที่ 5 ตุลาคม 2566
น.อ.พัฒนชัย​ เฉลิมวรรณ์​ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ กรมแพทย์ทหารเรือ​ (ฝ่ายบริหาร) ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในการเข้าเยี่ยมตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่ออนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง โดยมีทีมการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินฯ นำเสนอภาพรวมหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง และทีมสหสาขาวิชาชีพ เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์และตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พร.