พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้กรุณามอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง และ น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19 โดยมี พล.ร.ต. ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.ฯ  เป็นผู้รับมอบ  เมื่อ 29 ก.ค.64