พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้โอวาทใน กิจกรรม "เดือนแห่งการรณรงค์การทำความสะอาดมือ" เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการล้างมือ ลดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งเป็นจุดเน้นของโรงพยาบาลฯ (Patient safety goal: Hand hygiene) โดยจัดกิจกรรม ณ โถงอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ. เมื่อ 15 ต.ค.63