ในวันที่ 15 กันยายน 2566
นาวาโทหญิง อริสรา อ่วมธรรม หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (ผู้แทนผู้อำนวยการรพ.ฯ) เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานรพ.ฯ ต้นแบบด้านบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ผลงานดีเด่น จากนายสุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ในงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2566  โดยเป็นรพ.ฯ แห่งแรกในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลำดับที่ 11 ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี