วันพุธ​ ที่​ 29​ พฤศจิกายน​ 2566
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ สี่เหล่าทัพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสกึ่งศตวรรษ การพระราชทานกำเนิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า​ โดย พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ กรมแพทย์ทหารเรือ​ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน​ ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีพลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธี   โดยในงานมีกิจกรรมคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง​ คัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด​ คัดกรองภาวะวัยทองในเพศชาย​ และคัดกรองโรคกระดูกพรุนโดยทางโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ​มีการจัดกิจกรรมคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ​ ทีมนวดแผนไทย การออกกำลังกายในผู้สูงอายุร่วมด้วย​ มีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 139 คน