วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรับบริจาคโลหิต 100,000 ซีซี 100 ปี หมอพร เพื่อเทิดพระเกียรติ ครบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องรับบริจาคโลหิต รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.