ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 0700
น.อ.สรรชัย เลิศวีระศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (ฝ่ายบริหาร) ผู้แทนผู้อำนวยการ รพ.ฯ และกำลังพล ข้าราชการ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ บริเวณ ด้านหน้ากองบัญชาการ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี