พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 60,000 บาท จาก น.อ.ทรงวิทย์ เรืองไวทย และข้าราชการเรือหลวงนเรศวร ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565