พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท บริษัท SPC sterlie process center จำกัด โดยคุณธาดา นิติยะวัฒนะ ประธานบริหารบริษัทฯ  และคณะ   เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องแพทย์ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 18 ก.พ.64