กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
ออกหน่วยเชิงรุก บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับกำลังพล ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 จว.ตราด  โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 78 นาย  เมื่อ 16 ธ.ค.63