พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้กรุณามอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ รพ.ฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19 โดยมี พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564