พลเรือเอก จำนงค์  กิตติพีรชล มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงห้องผ่าตัดแรงดันลบ ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม โดยมีนาวาโทหญิง สราญหทัย ศรีรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564