วันที่ 12 ตุลาคม 2566
พล.ร.ต.ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ น.อ.สมพร ระวิงทอง รองผอ.รพ.ฯ ฝ่ายสนับสนุน ให้การต้อนรับ นายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบควบคุมและการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ณ กลุ่มงานสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.