เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สโมสรไลออนส์ สัตหีบชลบุรี และสโมสรไลออนส์ พระมหานคร ๒๐๑๘ ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รพ.บ้านแพ้ว และ รพ.สัตหีบ กม.๑๐ จัดโครงการผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก เพื่อเตรียมการผ่าตัด ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ค.๖๗ โดยมี น.อ.พัลลภ สุภากรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (ฝ่ายบริการสุขภาพ) พร้อมด้วย น.อ.หญิง อรัญญา เชยดี รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.(ฝ่ายการพยาบาล)และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.