พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง นำคณะพร้อมด้วย คุณ นพรัตน์ - คุณ ทัศนีย์ เอื้อตระกูล  คุณ ประวิทย์ - คุณ จิตรวรรณ บุญลาภ สจ.บรรพต - คุณอัครภา เอื้อตระกูล มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566