น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท พร้อมด้วย หน้ากากอนามัย,หน้ากากผ้า,สเปรย์แอลกอฮอล์,ถุงผ้าและขนมขบเคี้ยว จาก
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด  เพื่อสนับสนุน รพ.ฯ ในการต้านภัยโควิด-19  ณ ห้องโถง อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก เมื่อ 8 มิ.ย.64