ครอบครัวธรรมจารึกและครอบครัวสวนรื่นรมย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท อุทิศให้คุณพ่อนาวาโท นิมิตร ธรรมจารึก เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี  อาคารอำนวยการ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566