วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 พล.ร.ต.ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามนโยบาย “บ ว ร “โดยมอบของขวัญแก่เด็กนักเรียน โรงเรียน บ้านขลอด  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ดังมีคำขวัญวันเด็กว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย“