พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก ร.อ.ชิต-คุณพรศรี-คุณพิชญ์ชลี โมฬี ให้กับศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมือ 6 ต.ค.63