พล.ร.อ.ชัยสิทธิ์ ญาดี, คุณพิมพ์วรัญ เกิดศิริ, คุณพรสุ อิ่มฤทัย, คุณสุขสมบูรณ์ ศรีชนะภัย และ น.อ.อำนาจ บุญสินอุดม มอบอาหาร จำนวน 200 กล่อง และน้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19 โดยมี พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2564