คุณสุเทพ - คุณพรรณี และคุณญาณิศา จันทร์เรือง 
คุณชัยณรงค์ - คุณไรวินทร์ พิบูลย์จักรวาล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท  เพื่อศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  โดยมีนาวาเอกพัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์หัวใจ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567