พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ และน.อ.หญิง เรืองรอง วิยาภรณ์ ผช.ผอ.รพ.ฯ (ฝ่ายการพยาบาล)  ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผบ.พล.นย. ในการเยี่ยมและมอบเงินบำรุงขวัญ กำลังพลของ นย. ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 นาย คือ จ.อ.ชัยชนะ ศรีสมบัติ สังกัด พัน.ช.พล.นย. ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากปฏิบัติงานตรวจค้น และพิสูจน์ทราบทุ่นระเบิด จากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564