พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบ ชุด CPE  จำนวน 3,000  ชุด ถุงมือ 100 กล่อง
 น้ำดื่ม1,800 ขวด  จาก บริษัท ถาวรภูรี วิศวโยธาจำกัด โดย คุณเดชา ลิ้มถาวรวงศ์ ณ โถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 14 ก.ค.64