ทัพเรือภาคที่ 1 จัดโครงการ From The Sea ครัวเรือรบ ต้านภัยโควิด โดย หมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอาหารให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ที่มารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ตั้งแต่ วันที่ 13 - 25 สิงหาคม 2564 
   โดยในวันนี้ พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคุณนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทัพเรือภาคทึ่ 1 ได้กรุณามาทำพิธีมอบอาหารเป็นวันแรก จำนวน 230 กล่องและน้ำดื่ม จำนวน 10  แพ็ค ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชน โดยมี พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ