เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับมอบหมายจากกรมเเพทย์ทหารเรือ เป็นตัวเเทนร่วมจัดกิจกรรมกองทัพเรือเพื่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสเทิดพระเกียรติ ครบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สำนักสงฆ์ประชาธรรม บ.คลองชัน ต.จันทเขลม จ.จันทบุรี โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานและให้เกียรติเยี่ยมชม การให้บริการการแพทย์ทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปเเละการฝังเข็ม ในการนี้ พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้ให้การต้อนรับ