บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 9 ชุด พร้อมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ รวมมูลค่า 400,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565