พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและวางพวงมาลาถวายสักการะ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ เมื่อ 24 กันยายน 2564