ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล RUN FOR YOU AND SEA กับบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC) ณ หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง
ทางบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC)ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด และร่วมถ่ายภาพรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 3 แห่ง รวม 6 แห่ง โดยได้มอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ารวม 1,500,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (ประกอบด้วยเตียงไฟฟ้าชั่งน้ำหนักได้ จำนวน 2 เตียง, เตียงไฟฟ้าพร้อมเครื่อง x-ray ได้ จำนวน 2 เตียง  และเครื่อง Syringe pump จำนวน 6 เครื่อง)