น.อ.หญิง ภรณี พรกิจประสาน  รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด จากครอบครัวสุวรรณกิจ  ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19   เมื่อ 9 ส.ค.64  ณ สำนักงานมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ