พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบสบู่เหลวล้างมือ จากบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)จำนวน 40 แกลลอน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564