เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตรร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นาวาเอก กิตตินันท์ งามศิลป์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ฝ่ายบริหาร) และ ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พร. เป็นผู้แทน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พร. เข้ารับมอบ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์นำเสนอในงานมหกรรมการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง "กว่าจะถึง Advanced HA รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร."  และนำเสนอประกวดผลงานในรูปแบบ Poster Presentation เรื่อง PREVENTION OF SURGICAL SITE INFECTION AT ORTHOPEDIC SURGERY โดย นาวาเอก นพดล คู่สุวรรณกุล ผู้แทนนำเสนอประกวดผลงานของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ณ ห้องประชุม พล.ร.ต.เล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 5 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กรุงเทพฯ