วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรบริจาคอวัยวะและดวงตา "เติมกุศลผู้ให้ ต่อชีวิตใหม่ผู้รับ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  28 กรกฎาคม 2566 และเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การให้คำแนะนำเชิญชวนให้กับผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง, รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ, เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว และ รพ.บ้านฉาง จ.ระยอง รวมถึงผู้มารับบริการที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนมาก ณ โถงอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก และห้องประชุม 20 ปี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

กิจกรรมในโครงการรบริจาคอวัยวะและดวงตา "เติมกุศลผู้ให้ ต่อชีวิตใหม่ผู้รับ" 
 ประกอบด้วย 
1.การแสดงพระธรรมเทศนาหัวข้อ “ความเชื่อ ทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ โดย พระครูปลัดวรศักดิ์ รุจิธัมโม เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี (กม.10)
2.เสวนาวิชาการ บริจาคอวัยวะและดวงตา โดยวิทยากรศูนย์บริจาคดวงตา และศูนย์บริจาคอวัยวะ
3.เสวนาประสบการณ์ผู้ให้ และจากใจผู้รับ โดยวิทยากรศูนย์บริจาคดวงตา จักษุแพทย์ ผู้ได้รับบริจาคดวงตา และญาติผู้บริจาคอวัยวะ
4.อบรมให้ความรู้หัวข้อ “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา”