นาวาเอกสราวุฒิ พลเสน หัวหน้ากลุ่มงานอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทจากคุณกัลยาณี เสริมศิริวัฒน์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้ศูนย์โรคหัวใจ ณ ห้องตรวจโรคหัวใจ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2564