พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท  จาก 
พล.ร.ต.วิทยา พรกิจประสาน และครอบครัว  เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ให้กับหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม 
ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 28 ม.ค.64