พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง รพ. เพื่อมอบในวันคล้ายวันสถาปนารพ.ฯ ปี 2564 จาก พล.ร.ต.หญิงนิภาภรณ์ เล้าโสภาภิรมย์  โดย พล.ร.ต.หญิงอำไพวัลย์ สวยสม เป็นผู้แทนมอบ ณ โถงอาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 14 ก.ค.64