นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายการแพทย์) โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณ กัลยา นาคปฐม ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564